1
Gezondheid en veiligheid
return_top
Bedankt voor het downloaden van Aya and the Cubes of Light voor WiiWare™.
Lees voor het spelen de Wii™-handleiding voor belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheids-, veiligheids- en gebruikersvoor-schriften.
ALS KINDEREN DEZE SOFTWARE GEBRUIKEN, DIENT EEN OUDER OF VOOGD DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG TE LEZEN EN AAN HEN UIT TE LEGGEN. ZORG DAT KINDEREN ZICH IN HET ZICHT VAN DE OUDER OF VOOGD BEVINDEN, OM ONGELUKKEN EN BESCHADIGING VAN HET SYSTEEM OF ANDERE EIGENDOMMEN TE VOORKOMEN. VOORAL BIJ JONGE KINDEREN MOET EEN OUDER OF VOOGD MEEHELPEN OF MEEDOEN.
Deze informatie is ook te vinden op: www.nintendo.com/healthsafety
Voor uw veiligheid tijdens het spelen:
WAARSCHUWING – EPILEPSIE
Bij sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) kunnen knipperende lichten of patronen een epileptische aanval of black-out veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het kijken naar tv of het spelen van een videogame, ook als iemand nog nooit een epileptische aanval heeft gehad.
Personen die weleens een epileptische aanval hebben gehad, of symptomen hebben ervaren die daarmee verband houden, moeten eerst een arts raadplegen voordat ze beginnen met het spelen van videogames.
Wij adviseren ouders en voogden om op kinderen te letten als deze videogames spelen. Stop het spelen onmiddellijk en neem contact op met een arts als jij of het kind een of meer van de volgende symptomen vertoont:
 • Stuiptrekkingen
 • Trillen van ogen of spieren
 • Bewustzijnsverlies
 • Verslechterd zicht
 • Ongecontroleerde bewegingen
 • Desoriëntatie
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op een epileptische aanval tijdens het spelen van videogames te verminderen:
 • Zit of sta zo ver mogelijk bij het beeldscherm vandaan.
 • Speel videogames op een zo klein mogelijk beeldscherm.
 • Speel niet als je moe bent of een slaaptekort hebt.
 • Speel in een goed verlichte kamer.
 • Neem ieder uur een pauze van 10 tot 15 minuten.
WAARSCHUWING – OVERBELASTING
Het spelen van videogames kan pijn veroorzaken in spieren, gewrichten, huid en ogen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om problemen als peesontsteking, carpaletunnelsyndroom, huidirritatie of oververmoeide ogen te helpen voorkomen:
 • Voorkom overdadig spelen. Wij raden ouders en voogden aan toezicht te houden op de tijd dat kinderen spelen.
 • Neem ieder uur een pauze van 10 tot 15 minuten, ook als het niet nodig lijkt.
 • Als handen, polsen, armen of ogen vermoeid of pijnlijk aanvoelen, of als de speler symptomen ervaart als tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, stop dan met spelen en neem een pauze van enkele uren.
 • Als de pijn in handen, polsen, armen of ogen, en/of andere lichamelijke ongemakken tijdens of na het spelen voortduren, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.
LET OP – BEWEGINGSZIEKTE
Het spelen van videogames kan bij sommige spelers bewegingsziekte (vergelijkbaar met wagenziekte) veroorzaken. Stop onmiddellijk met spelen bij duizeligheid, misselijkheid of vergelijkbare symptomen, wanneer ogen, handen of armen vermoeid of pijnlijk aanvoelen of bij andere lichamelijke klachten. Rijd geen auto en onderneem geen andere fysieke activiteiten totdat de klachten zijn verdwenen.
LET OP – DRAADLOZE COMMUNICATIE
 • In sommige ziekenhuizen of andere medische instellingen is het gebruik van draadloze communicatie beperkt. Gebruik in geen geval het Wii-systeem op dergelijke plekken.
 • Zorg dat er een afstand van minimaal 25 cm wordt bewaard tussen het Wii-systeem of de Wii-afstandsbediening en een pacemaker.
return next