11
Send a Card
return_top
Choose a Wii Friend
You can send cards if you have a Wii Friend. Select a recipient in the Choose a Wii Friend Screen.
back return next