4
Contactgegevens
return_top

Klantenservice

Lexis Numérique

Babel Rising

info@lexis-numerique.fr

Maandag tot vrijdag

Reactie binnen 48 uur

 

Ondersteuning Engels, Frans

BELANGRIJKE INFORMATIE
Je hebt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie aangeschaft om deze software te gebruiken. Het gebruik van deze software is onderhevig aan de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten, het Wii-internetdienst Privacybeleid en de Wii Gedragscode.
Je Wii-systeem en deze software zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met ongeoorloofde apparatuur en/of ongeoorloofde software. Dergelijk gebruik is mogelijk illegaal en kan inbreuk maken op je verplichtingen volgens de serviceovereenkomsten voor Wii. De garantie van Nintendo dekt geen gebreken aan of gebreken als gevolg van ongeoorloofde apparatuur, software, modificaties en/of niet-gelicenseerde accessoires. Dergelijk gebruik kan leiden tot verwondingen bij jezelf of anderen en kan je Wii-systeem en de daarmee samenhangende services beschadigen en/of minder goed laten functioneren. Nintendo (en door Nintendo gelicenseerde partijen of distributeurs) is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke apparatuur, software, modificaties en/of niet-gelicenseerde accessoires.
Het kopiëren van een Nintendo-spel, handleiding of andere teksten die bij een Nintendo-spel horen, is illegaal en ten strengste verboden door nationale en internationale wetgeving voor intellectuele eigendommen. Het samenstellen van dergelijke documenten biedt je geen licentie of anderszins eigendomsrecht van die handleidingen of teksten.
ALLEEN VOOR LICENTIE EN GEBRUIK IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND. GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, HET ONGEOORLOOFD KOPIËREN EN VERHUREN ZIJN VERBODEN.
© 2012 Lexis Numérique.
TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
Wii IS A TRADEMARK OF NINTENDO.

© 2012 Lexis Numérique.
UNAUTHORISED REPRODUCTION PROHIBITED.
RVL-W8BP-EUR
back return next