9
Het spelscherm
return_top
SCORE

Het aantal punten dat je hebt verdiend door blikken te raken.

ENERGY (energiebalk)

De hoeveelheid blikkenenergie in je kringloopkanon. Eén blok is gelijk aan honderd eenheden blikkenenergie.

Punten

De hoeveelheid punten die je verdiend hebt voor het raken van een blik.

Blikkenenergie

Energie die opgezogen kan worden met het kringloopkanon.

Reeks treffers

Het aantal opeen-volgende treffers dat je hebt gemaakt.

Tijd

De resterende tijd. Deze wordt weerge-geven tijdens een eindbaasgevecht en wordt omgezet in bonuspunten aan het eind van een level.

  • Pauzemenu

    Druk op tijdens een level om het pauze-menu weer te geven. Richt op een optie en druk op of om te bevestigen. Druk op om het pauzemenu te sluiten en het spel te hervatten.

CONTINUE

(verdergaan)

Het spel hervatten.

RESTART

(opnieuw beginnen)

Het huidige level opnieuw beginnen, of vanaf het eerste level in Challenge Mode beginnen.

BACK TO

TITLE SCREEN

(terug naar

het titelscherm)

Naar het titelscherm terugkeren.

back return next