8
Om te beginnen
return_top
Kies 530 ECO SHOOTER in het Wii-menu en vervolgens BEGINNEN om naar het titelscherm te gaan. Wijs een optie aan en bevestig met of .
START GAME
(spel beginnen)

Hiermee begin je het spel. Het spel bestaat uit drie levels en een Challenge Mode (uitdagingsstand). In het begin is alleen het eerste level beschikbaar, maar als je een level eenmaal hebt voltooid wordt het volgende level beschikbaar. In Challenge Mode speel je de drie levels achter elkaar.

Opmerking: je kunt de TUTORIAL (uitleg) die aan het begin van het eerste level verschijnt aan- of uitzetten (ON/OFF) in het levelkeuze-
scherm.

OPTIONS

(opties)

Hiermee kun je de spelinstellingen aanpassen. Je kunt naast de besturing (CONTROLS) ook de hoogte (HEIGHT) en gevoeligheid (SENSITIVITY) van het richtkruis aanpassen via CROSSHAIR OPTIONS, en de topscores (HIGH SCORES) en credits (STAFF CREDITS) bekijken.

Opmerking: de credits worden pas beschikbaar nadat je alle drie de levels hebt voltooid in Challenge Mode.

Opslaan

Dit spel slaat je voortgang automatisch op nadat je een level voltooit. Je voortgang wordt ook opgeslagen wanneer je een wijziging maakt in het optiescherm.

Opgeslagen gegevens kunnen worden gewist in de Wii-opties. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk ‘Wii-opties’ in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen.
Als je dit spel voor het eerst speelt, wordt er een spelbestand gecreëerd voordat het titelscherm verschijnt. Er is minstens één vrij blok nodig in het interne geheugen van het Wii-systeem om gegevens van dit spel op te kunnen slaan.
Opmerking: er kan slechts één spelbestand tegelijk zijn opgeslagen.

Over opslaan

In de volgende gevallen kunnen opgeslagen gegevens verloren gaan of kan het Wii-systeem beschadigd raken.
  • Door op de RESET-knop van het Wii-systeem, of de POWER-knop van het Wii-systeem of de Wii-afstandsbediening te drukken terwijl gegevens worden opgeslagen.
  • Door het HOME-menu te openen en vervolgens te kiezen voor Wii-MENU of TITELSCHERM, terwijl gegevens worden opgeslagen.
  • Door de Wii-voeding los te koppelen van de Wii-voedingsaansluiting of door de stekker uit het stopcontact te halen.
Gewiste gegevens kunnen niet worden teruggehaald, dus wees voorzichtig.
back return next