7

Spelselectie

return_top

Na de herinnering over het polsbandje en de spellogo's ga je direct naar het spelselectiemenu, waarin je een game kunt selecteren door op een afbeelding te richten.

 

Als je de cursor op de spelicoontjes zet, lichten deze op en wordt de huidige topscore van het betreffende spel weergegeven. Om te spelen, druk je boven een spelicoontje op . Je gaat naar het selectiescherm voor het aantal spelers. Andere spelers kunnen nu meedoen door op het scherm op te drukken. Zodra alle actieve spelers zijn geselecteerd, druk je op om het spel te starten.Over opslaan

In de volgende gevallen kunnen opgeslagen gegevens verloren gaan of kan het Wii-systeem beschadigd raken.
  • Door op de RESET-knop van het Wii-systeem, of de POWER-knop van het Wii-systeem of de Wii-afstandsbediening te drukken terwijl gegevens worden opgeslagen.
  • Door het HOME-menu te openen en vervolgens te kiezen voor Wii-MENU of TITELSCHERM, terwijl gegevens worden opgeslagen.
  • Door de Wii-voeding los te koppelen van de Wii-voedingsaansluiting of door de stekker uit het stopcontact te halen.
Gewiste gegevens kunnen niet worden teruggehaald, dus wees voorzichtig.
back return next