4
Controller-instellingen
return_top
De Wii-afstandsbediening vasthouden
Het Wii-polsbandje gebruiken
 1. Steek je hand door het Wii-polsbandje en houd de Wii-afstandsbediening stevig vast.
 1. Schuif de zekering van het polsbandje aan, zodat het polsbandje niet van je pols schiet.

Opmerking: als de zekering van je Wii-polsbandje een zekeringslipje heeft, druk het dan in tot het op zijn plaats ‘klikt’. Hiermee voorkom je dat de zekering van het Wii-polsbandje losraakt.

De Wii-afstandsbediening synchroniseren met het Wii-systeem

Deze procedure zorgt ervoor dat de afstandsbediening met het systeem kan communiceren.

De afstandsbediening die bij het systeem wordt geleverd, is al gesynchroniseerd met het systeem.

Er zijn twee verschillende manieren om te synchroniseren (syncen).

Vaste synchronisatie – De vaste synchronisatie wordt gebruikt om extra Wii-afstandsbedieningen toe te voegen, of om je oorspronkelijke Wii-afstandsbediening opnieuw te synchroniseren. Als het synchroniseren is voltooid, blijft de Wii-afstandsbediening gesynchroniseerd met het Wii-systeem, totdat je deze instelling overschrijft door de Wii-afstandsbediening met een ander Wii-systeem te synchroniseren.

Tijdelijke synchronisatie – Hiermee kun je de Wii-afstandsbediening tijdelijk op een ander systeem gebruiken dan je eigen systeem of een afstandsbediening van een vriend op jouw systeem gebruiken. Hiermee wordt de vaste synchronisatie-instelling van de afstandsbediening niet overschreven. Bij dit type synchronisatie communiceert de afstandsbediening alleen met het systeem zolang het aan staat. Als het systeem wordt uitgeschakeld, wordt de synchronisatie opgeheven.

Opmerking: je kunt het systeem alleen aan- of uitzetten met een Wii-afstandsbediening die met vaste synchronisatie is gesynchroniseerd met het Wii-systeem.

Vaste synchronisatie

Opmerking: zorg dat er batterijen in de
Wii-afstandsbediening zitten.
 1. Druk op de POWER-knop van het Wii-systeem om het aan te zetten.
 2. Open het SD-kaartklepje aan de voorkant van het Wii-systeem.
 3. Verwijder het batterijklepje van de
  Wii-afstandsbediening.
 4. Druk kort op achter het batterijklepje van de Wii-afstandsbediening en laat de knop weer los. Druk vervolgens kort op achter het SD-kaartklepje en laat de knop weer los. De spelerslampjes knipperen tijdens het synchronisatieproces. Als het knipperen stopt, is de synchronisatie voltooid.

Deze procedure moet worden doorlopen voor iedere extra
Wii-afstandsbediening die met het systeem wordt gebruikt.

Opmerking: het aantal knipperende spelerslampjes geeft de resterende levensduur aan van de batterijen in de Wii-afstandsbediening die wordt gesynchroniseerd.
 1. Sluit het SD-kaartklepje aan de voorkant van het Wii-systeem en plaats het batterijklepje weer op de Wii-afstandsbediening.

  Opmerking: als de synchronisatie is voltooid,
  begint het lampje met het spelernummer te
  branden.

Tijdelijke synchronisatie

Opmerking: deze vorm van synchronisatie overschrijft tijdelijk de vaste synchronisatie-instelling van alle Wii-afstandsbedieningen, totdat het Wii-systeem uit wordt gezet. Als het systeem daarna wordt aangezet, zijn de vaste synchronisatie-instellingen weer van kracht.
 1. Druk op de -knop van een
  Wii-afstandsbediening die is gesynchroniseerd met het Wii-systeem.
 2. Kies de optie INSTELLINGEN
  Wii-AFSTANDSBEDIENING in het HOME-menu en kies OPNIEUW INSTELLEN.

 1. Druk tegelijk op de - en -knop van de Wii-afstandsbediening die je wilt synchroniseren met het Wii-systeem.

 1. De spelerslampjes knipperen tijdens het synchronisatieproces. Als de lampjes stoppen met knipperen, is de synchronisatie voltooid. Bekijk de onderstaande afbeelding om te zien wat het knipperen betekent.

Tijdens de synchronisatie geeft het aantal knipperende spelerslampjes de resterende levensduur aan van de batterijen in de Wii-afstandsbediening.

Na de synchronisatie geeft het brandende lampje het spelernummer voor de betreffende Wii-afstandsbediening aan.

LET OP: als de Wii-afstandsbediening zijn synchronisatie met het Wii-systeem verliest en het niet lukt de Wii-afstandsbediening opnieuw te synchroniseren, lees dan het hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ in de Wii-handleiding voor systeeminstallatie.

back return next