3
Controllerinstellingen
return_top
De Wii-afstandsbediening vasthouden
Het Wii-polsbandje gebruiken

 Steek je hand door het Wii-polsbandje en houd de Wii-afstandsbediening stevig vast.

 Schuif de zekering van het polsbandje aan, zodat het polsbandje niet van je pols schiet.

Opmerking: als de zekering van je Wii-polsbandje een zekeringslipje heeft, druk het dan in tot het op zijn plaats ‘klikt’. Hiermee voorkom je dat de zekering van het Wii-polsbandje losraakt.
De Wii-afstandsbediening synchroniseren met het Wii-systeem

Deze procedure zorgt ervoor dat de Wii-afstandsbediening met het Wii-systeem kan communiceren.

Er zijn twee verschillende manieren om te synchroniseren (’syncen’).

Vaste synchronisatie – De vaste synchronisatie wordt gebruikt om extra Wii-afstandsbedieningen toe te voegen, of om je oorspronkelijke Wii-afstandsbediening opnieuw te synchroniseren. Als het synchroniseren is voltooid, blijft de Wii-afstandsbediening gesynchroniseerd met het Wii-systeem, totdat je deze instelling overschrijft door de Wii-afstandsbediening met een ander Wii-systeem te synchroniseren.

Tijdelijke synchronisatie – Hiermee kun je de Wii-afstandsbediening tijdelijk op een ander Wii-systeem gebruiken dan je eigen Wii-systeem of een Wii-afstandsbediening van een vriend op jouw Wii-systeem gebruiken. Hiermee wordt de vaste synchronisatie-instelling van de Wii-afstandsbediening niet overschreven. Bij dit type synchronisatie communiceert de Wii-afstandsbediening alleen met het Wii-systeem zolang het aan staat. Als het Wii-systeem wordt uitgeschakeld, wordt de synchronisatie opgeheven.

Opmerking: je kunt het Wii-systeem alleen aan- of uitzetten met een Wii-afstandsbediening die met vaste synchronisatie is gesynchroniseerd met het Wii-systeem.

Vaste synchronisatie

Opmerking: zorg dat er batterijen in de Wii-afstandsbediening zitten.

 Druk op de POWER-knop van het Wii-systeem om het aan te zetten.

 Open het SD-kaartklepje aan de voorkant van het Wii-systeem.

 Verwijder het batterijklepje van de Wii-afstandsbediening.

 Druk kort op achter het batterijklepje van de Wii-afstandsbediening en laat de knop weer los. Druk vervolgens kort op achter het SD-kaartklepje en laat de knop weer los. De spelerslampjes knipperen tijdens het synchronisatieproces. Als het knipperen stopt, is de synchronisatie voltooid.


Deze procedure moet worden doorlopen voor iedere extra Wii-afstandsbediening die met het Wii-systeem wordt gebruikt.

 Sluit het SD-kaartklepje aan de voorkant van het Wii-systeem en plaats het batterijklepje weer op de Wii-afstandsbediening.
Opmerking: als de synchronisatie is voltooid, begint het lampje met het spelernummer te branden.

Tijdelijke synchronisatie

Opmerking: deze vorm van synchronisatie overschrijft tijdelijk de vaste synchronisatie-instelling van alle Wii-afstandsbedieningen, totdat het Wii-systeem uit wordt gezet. Als het systeem daarna wordt aangezet, zijn de vaste synchronisatie-instellingen weer van kracht.

 Druk op  op een Wii-afstandsbediening die is gesynchroniseerd met het Wii-systeem.

 Kies de optie INSTELLINGEN Wii-AFSTANDSBEDIENING in het HOME-menu en kies OPNIEUW INSTELLEN.

 Druk tegelijk op en  op de Wii-afstandsbediening die je wilt synchroniseren met het Wii-systeem. De volgorde waarin de Wii-afstandsbedieningen worden gesynchroniseerd, bepaalt de spelervolgorde bij spellen voor meer spelers.

 De spelerslampjes knipperen tijdens het synchronisatieproces. Als de lampjes stoppen met knipperen, is de synchronisatie voltooid. Bekijk de onderstaande afbeelding om te zien wat het knipperen betekent.

Tijdens de synchronisatie geeft het aantal knipperende spelerslampjes de resterende levensduur aan van de batterijen in de Wii-afstandsbediening.

Na de synchronisatie geeft het brandende lampje het spelernummer voor de betreffende Wii-afstandsbediening aan.

LET OP: als de Wii-afstandsbediening zijn synchronisatie met het Wii-systeem verliest en het niet lukt de Wii-afstandsbediening opnieuw te synchroniseren, lees dan het hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ in de Wii-handleiding voor systeeminstallatie.

 
back next