21
Schermverhouding en opslag
return_top
Schermverhouding
Je kunt de schermverhouding wijzigen vanuit het Wii-menu.
Lees de Wii-handleiding voor meer informatie.
Opslaan
Dit spel maakt gebruik van een automatische opslagfunctie.
Spelgegevens kunnen verloren gaan als je tijdens het opslaan één van de volgende acties uitvoert. Zodra gegevens zijn gewist, kunnen deze niet worden hersteld. Wees dus voorzichtig.

●Op de RESET- of POWER-knop van het systeem of de Wii-afstandsbediening drukken.

● "Wii-menu" of het "Titelscherm" in het HOME-menu selecteren tijdens het opslaan van gegevens.

● De Wii-voeding lostrekken terwijl het Wii-systeem is ingeschakeld.

back   return