3
Internet
return_top
Algemene waarschuwingen
Om je privacy te beschermen moet je tijdens de communicatie met andere spelers geen persoonlijke informatie prijsgeven, zoals je naam, telefoonnummers, geboortedatum, leeftijd, school, e-mail- of woonadres.
De overeenkomst voor gebruik van de Wii-internetdiensten, die geldig is voor het online spelen met het Wii-systeem en waaruit het Wii-internetdienst Privacybeleid en de Wii Gedragscode voortvloeien, is beschikbaar in de systeeminstellingen van het Wii-systeem en online op wii.nintendo-europe.com/terms.
Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van Nintendo Wi-Fi Connection Pay & Play en WiiConnect24
Dit spel geeft je de mogelijkheid om verbinding te maken met het internet (Nintendo Wi-Fi Connection) om gratis deel te nemen aan wedstrijden en ranglijsten. Houd bij het gebruik van de Nintendo Wi-Fi Connection rekening met het volgende:
 • Door verbinding te maken met het internet kunnen veel gebruikers de door jou opgegeven informatie (zoals de namen van je personages) zien. Gebruik daarom bij het invoeren van gegevens geen belangrijke informatie, aan de hand waarvan je kunt worden geïdentificeerd, of woorden die andere gebruikers als beledigend kunnen ervaren.
 • Vriendcodes en Wii-nummers maken deel uit van een systeem waarmee je veilig kunt spelen met gebruikers die je goed kent en die jou goed kennen. Als je, bijvoorbeeld via internetforums, vriendcodes of Wii-nummers uitwisselt met onbekenden, bestaat de kans dat je onverwachte gegevens of beledigende berichten ontvangt. Geef je vriendcode of Wii-nummer daarom niet aan personen die je niet kent.
 • Laat je niet in met ongepaste activiteiten die overlast kunnen veroorzaken voor andere spelers, bijvoorbeeld door spelgegevens te vervalsen of op welke andere manier dan ook. Als zulk gedrag wordt vastgesteld, kan je de toegang tot deze services worden ontzegd.
 • De spelservers van Nintendo Wi-Fi Connection Pay & Play en WiiConnect24™ kunnen, zonder kennisgeving, tijdelijk ontoegankelijk zijn vanwege onderhoud. Daarnaast kunnen de services voor softwaretitels die compatibel zijn met Nintendo Wi-Fi Connection Pay & Play en WiiConnect24, in de toekomst worden beëindigd. Bezoek de website van Nintendo op wii.nintendo-europe.com voor meer informatie.
 • Let op: Nintendo is niet aansprakelijk voor problemen als gevolg van het verbinden met Nintendo Wi-Fi Connection Pay & Play, of als gebruikers niet in staat zijn om een verbinding te maken.
Waarschuwingen met betrekking tot het downloaden van aanvullende content voor Nintendo Wi-Fi Connection Pay & Play
Dit spel geeft je de mogelijkheid om verbinding te maken met het internet en aanvullende content (zoals gegevens of services) te downloaden, tegen betaling van Wii Points. Houd bij het aanschaffen van licenties voor aanvullende content rekening met het volgende:
 • Het downloaden van aanvullende content wordt bepaald door de overeenkomst voor gebruik van de Wii-internetdiensten, inclusief de overeenkomst voor gebruik van het Wii-winkelkanaal. Ga voor meer informatie naar wii.nintendo-europe.com/terms.
 • Licenties voor aanvullende content worden verkocht door Nintendo.
 • Je hebt Wii Points nodig om aanvullende content te kunnen downloaden (verkrijgbaar tegen betaling).
 • Voor meer informatie over het aanschaffen van Wii Points kun je terecht in het Wii-winkelkanaal of op wii.nintendo-europe.com.
 • Selecteer Wii-WINKELACTIVITEITEN in het Wii-winkelkanaal om de namen en aanschafdata van gedownloade content te bekijken, en om het aantal Wii Points te bekijken dat je hebt gebruikt.
 • Gebruik het Wii-winkelkanaal om te zien hoeveel Wii Points je hebt.
 • Als je niet genoeg Wii Points hebt, kun je geen aanvullende content downloaden. Ga naar het Wii-winkelkanaal om Wii Points toe te voegen.
 • Zodra voor aanvullende content een licentie is aangeschaft, wordt de aanvullende content opgeslagen in het interne geheugen van het Wii-systeem. Als het systeemgeheugen niet genoeg vrije ruimte heeft, kun je geen licenties voor aanvullende content aanschaffen. Je kunt ruimte vrijmaken door gegevens te wissen of naar een SD-kaart te verplaatsen. Meer hierover kun je terugvinden in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen.
 • Aangeschafte licenties voor aanvullende content kunnen niet worden teruggezonden, vergoed of geruild.
 • Als een licentie voor aanvullende content eenmaal is aangeschaft, mag deze kosteloos opnieuw worden gedownload, zelfs nadat je deze content hebt verwijderd.
Opmerking: bepaalde functies kunnen worden beperkt door ouderlijk toezicht in te stellen en de WiiConnect24-instellingen aan te passen op je Wii-systeem. Lees "5. Ouderlijk toezicht" en "WiiConnect24 uitschakelen" aan het einde van deze pagina voor meer informatie.
WiiConnect24 uitschakelen
Volg de onderstaande stappen om WiiConnect24 uit te schakelen:
 1. Selecteer het Wii-pictogram linksonder in het Wii-menuscherm. Het Wii-optiescherm wordt weergegeven.
 2. Kies Wii-INSTELLINGEN en vervolgens WiiConnect24.
 3. Kies nogmaals WiiConnect24 en vervolgens UIT om WiiConnect24 uit te schakelen. Kies OKÉ om te bevestigen.
Opmerking: je kunt ook instellen dat je geen Wii-berichten meer over deze titel ontvangt. Dit doe je door op te richten in een dergelijk bericht, op te drukken en vervolgens DEZE BERICHTENSERVICE te kiezen.
back return next