12
Game zijaanzicht②
return_top

●BESTURINGSSCHERM ALEX
Alex kan S.O.P.H.I.A. op de meeste plaatsen verlaten, hoewel hij dan veel kwetsbaarder is en makkelijk verwondingen kan oplopen. Er zijn bepaalde plaatsen die Alex alleen kan bereiken buiten S.O.P.H.I.A.①HP-meter (Hitpoint)
Deze meter geeft de levenskracht van Alex grafisch weer. De meter loopt terug wanneer Alex gewond is.


back return next