4
Contactgegevens
return_top
Contactgegevens
SEGA (Engelstalige helpdesk)

0044 844 991 9999 (Gesprekken naar de Britse (Engelstalig) en Franse (Franstalig) hulplijnen worden tegen een internationaal tarief in rekening gebracht. Neem contact op met je plaatselijke telefoonprovider voor een overzicht van internationale gesprekskosten.)

* http://help.sega.com
* Klantenservice: Maandag tot Vrijdag: 9.00 tot 17.30

Voor antwoorden op veel gestelde vragen en de contactgegevens van de klantenservice, kun je op de link voor je regio klikken op de volgende website: http://www.sega.co.uk/support/.

Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen:
Engels/Frans

BELANGRIJKE INFORMATIE

Je hebt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie aangeschaft om dit spel te gebruiken. Het gebruik van dit spel is onderhevig aan de serviceovereenkomsten, het veiligheidsbeleid voor Wii en de gedragsregels van de netwerkservices voor Wii.

Je Wii-systeem en dit spel zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met ongeoorloofde apparatuur. Dergelijk gebruik is mogelijk illegaal en kan inbreuk maken op je verplichtingen volgens de serviceovereenkomsten voor Wii. De garantie van Nintendo dekt geen gebreken aan of als gevolg van ongeoorloofde apparatuur en/of ongelicenseerde accessoires. Het gebruik van dergelijke apparatuur of accessoires kan leiden tot letsel bij jezelf of anderen en kan je Wii-systeem en de daarmee samenhangende services beschadigen en/of minder goed laten functioneren. Nintendo (en door Nintendo gelicenseerde partijen of distributeurs) is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke apparatuur of ongelicenseerde accessoires.

Het kopiëren van een Nintendo-spel, handleiding of andere teksten die bij een Nintendo-spel horen, is illegaal en ten strengste verboden door nationale en internationale wetgeving voor intellectuele eigendommen. Het samenstellen van dergelijke documenten biedt je geen licentie of anderszins eigendomsrecht van die handleidingen of teksten.

ALLEEN VOOR LICENTIE EN GEBRUIK IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND. GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, HET ONGEOORLOOFD KOPIËREN EN VERHUUR ZIJN VERBODEN.

© SEGA / PROPE

TRADEMARKS ARE PROPERTIES OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

Wii IS A TRADEMARK OF NINTENDO.

© SEGA / PROPE

UNAUTHORISED REPRODUCTION PROHIBITED.

RVL-W2KP-EUR

back return next