11
Riconoscimenti
return_top
Programmatore capo Kanou Masayuki
Programmatori Ueda Satoshi
Kajiwara Yuki
Kuroha Yusuke
Sakamoto Keiji
Nakatani Yoshitaka
Grafica Nakadai Yuko
Kobayashi Miho
Musica Kato Azusa
Horiyama Toshihiko
Localizzazione Janet Hsu
Ludo Nomura
Gianluigi Riccio
Enric Sarrado
Florian Seidel
Peter Fabiano
Babel Media Limited
Controllo di qualità Hisahori Yusuke
Ishikawa Keisuke
Terai Toshio
Ibuki Naoko
Nie Takeshi
Kusaba Masamitsu
Fujisawa Takanori
Kobayashi Susumu
Fukumoto Ayano
Mizoguti Maki
Matsui Kiyotaka
Koizumi Akimine
Ringraziamenti Kubori Keiji
Matsukawa Minae
Ishikawa Maiko
Hayashi Asuka
Hagiwara Ryosuke
Terada Takayoshi
Kawakami Taisuke
Kuwano Megumi
Shinobe Moto
MT Framework Development Team

Iwamoto Tatsuro
Produttore Ito Akiko
Produttore esecutivo Inafune Keiji
back return