11
Resultaat evenwichtstest
return_top
Resultaat evenwichtstest

1

De blauwe ellips wordt rond de rode grafiek van het zwaartepunt gelegd.

2

Geeft de geselecteerde gebruikers en het tijdstip van de meting aan. De gegevens van de gebruiker worden geannuleerd als de test zonder gebruiker wordt afgerond.

3

Geeft de laatste drie opgeslagen metingen van de gebruiker weer, die je kunt vergelijken met de huidige meting.

4

Een nieuwe meting starten.

5

Geeft verdere gegevens en grafieken voor het meetresultaat weer

Resultaat
1

Grafieken
De grafieken geven de horizontale en verticale afwijking van het ideale zwaartepunt van het lichaam weer. Deze grafieken illustreren zowel de horizontale (links/rechts) als verticale (voorwaarts/achterwaarts) bewegingen tijdens de hele meetperiode.

2

Hier worden de evenwichtspunten weergegeven. Deze gaan naar de maandelijkse statistieken (zie kalender).

3

Vergelijking met de vorige meting. Verschijnt alleen als er een gebruiker is geselecteerd.

4

Online vergelijking
Geactiveerde gebruikers kunnen hun statistieken uploaden naar een server. De resultaten kunnen daarna worden vergeleken met andere gebruikers in dezelfde leeftijdsgroep. Je kunt de online vergelijking altijd deactiveren onder 'Instellingen'.

5

Nieuwe meting starten.

6

Geeft de gemiddelde verdeling van je gewicht over rechts-links tijdens de meetprocedure weer als percentage.

7

Details
Opent een gedetailleerd overzicht van het resultaat (zie hieronder).

8

Tips
Hier verschijnen tips voor het uitvoeren van de oefeningen en het verbeteren van je evenwicht.

Details
1

Ellips
Geeft de geselecteerde speler en het tijdstip van de meting aan. De gegevens van de gebruiker worden geannuleerd als de test zonder geselecteerde gebruiker wordt afgerond.

2

Hier worden de numerieke waarden voor het oppervlak, de breedte, de hoogte en het zwaartepunt weergegeven.

back return next