6
Contactgegevens
return_top
Contactgegevens
NEDERLAND
Kaasa Health GmbH
Zollhof 13
40470 Düsseldorf
+49 (0)211-7306350
info@physiofun.de

Telefonische ondersteuning: 09:00-18:00 Klok
Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen:
duits en engels


BELGIË
Kaasa Health Gmbh
Zollhof 13
40470 Düsseldorf
+49 (0)211-7306350
info@physiofun.de

Telefonische ondersteuning: 09:00-18:00 Klok
Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen:
duits en engels

BELANGRIJKE INFORMATIE
Je hebt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie aangeschaft om dit spel te gebruiken. Het gebruik van dit spel is onderhevig aan de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten, het Wii-internetdienst Privacybeleid en de Wii Gedragscode.
Je Wii-systeem en dit spel zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met ongeoorloofde apparatuur of ongeoorloofde software. Dergelijk gebruik is mogelijk illegaal en kan inbreuk maken op je verplichtingen volgens de serviceovereenkomsten voor Wii. De garantie van Nintendo dekt geen gebreken aan of gebreken als gevolg van ongeoorloofde apparatuur en/of ongelicenseerde accessoires. Het gebruik van dergelijke apparatuur of accessoires kan leiden tot letsel bij jezelf of anderen en kan je Wii-systeem en de daarmee samenhangende services beschadigen en/of minder goed laten functioneren. Nintendo (en door Nintendo gelicenseerde partijen of distributeurs) is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke apparatuur, software of ongelicenseerde accessoires.
Het kopiëren van een Nintendo-spel, handleiding of andere teksten die bij een Nintendo-spel horen, is illegaal en ten strengste verboden door nationale en internationale wetgeving voor intellectuele eigendommen. Het samenstellen van dergelijke documenten biedt je geen licentie of anderszins eigendomsrecht van die handleidingen of teksten.
ALLEEN VOOR LICENTIE EN GEBRUIK IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND. GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, HET ONGEOORLOOFD KOPIËREN EN VERHUREN ZIJN VERBODEN.
© 2010 Kaasa Health GmbH
TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
Wii IS A TRADEMARK OF NINTENDO.
© 2010 Kaasa Health GmbH

Fonts are (c) Bitstream. DejaVu changes are in public domain.

UNAUTHORISED REPRODUCTION PROHIBITED.
RVL-W2FP-EUR
back return next