17
Hulp & opties
return_top
Je kunt informatie over de spellen vinden bij Hulp.
 
Zo werkt het In deze sectie krijg je uitleg over het spelen van Brain Challenge.
 
Besturing In deze sectie wordt de besturing van het spel uitgelegd.
 
Medewerkers Bekijk wie dit spel gemaakt hebben.
back return next